Új kutaknál kötelező jelleggel, régieknél állapotfelmérő, illetve hibafeltárási céllal.

Hidegvizes kút: járhatóság, talp, átmérő, áramlási viszonyok, Q-H görbe, visszatöltődés mérés, talphő, kúthatékonyság számítás, víz- gázkémia, több szűrős kutaknál szeparált mélységi vízmintavétel. (Példaszelvény)

Termálkutaknál: a fentieken túlmenően folyamatos termoszelvényezés, folyamatos mélységi nyomásszelvényezés, buborékpont meghatározás, mélységi nyomásemelkedés, mintavételek. (Példaszelvény 1, példaszelvény 2)

Javasolt a kútszerkezet műszeres ellenőrzése új kutak vizsgálatakor is: átmérők, csőkötések, szűrők, kavicsolás magassága, cementezések jósága, tényleges talpmélység, lyuktelevíziós mérések, stb.

A hidrodinamikai vizsgálatok közé soroljuk az álló kúton belül végbemenő átfejtődések vizsgálatát, ill. 2 v. több kút közötti egymásrahatásos vizsgálatot is.