1955-ben alakult meg miskolci székhellyel az a geofizikai szolgáltat, amely cégünk alapításától, 1990. óta Geoservice Kft. (Geoservice Geofizikai, Geológiai és Kútszelvényező Korlátolt Felelősségű Társaság) néven jogfolytonosan végzi tevékenységét.
Az évtizedek során a kutatási feladatok és a hangsúlyok módosultak, de az alap változatlan: műszeres geofizikai mérések végzése kutatófúrásokban (mélyfúrási geofizika), illetve kutakban (kútvizsgálat). Az eltelt több mint öt évtized alatt folyamatos fejlődés ment végbe, mára a teljes vertikum digitális kiépítettségű (szondák, mérés, feldolgozás, dokumentáció).
A XX. század végén a Geoservice Kft. is kapcsolódott a felcseperedő numerikus hidrodinamikai modellezés hazai bevezetéséhez, ma már a hidrodinamikai, termohidrodinamikai és szennyeződés terjedési modellezést rutinszerűen végezzük (Modflow, Feflow).
Szintén tevékenységünk szerves részévé vált az ivóvízbázis diagnosztikai munkák végzése, akárcsak az ivóvíz, hévíz, geotermális víztermelő rendszerek tervezése, szimulációja, engedélyeztetése; gyakorta kapunk megbízást a kútépítési tevékenység műszaki ellenőrzés feladatának ellátására.
Külön megemlítjük a digitális lyuktelevíziós kapacitásunkat, mellyel nemcsak a szokásos, hanem számos speciális optikai feladat ellátására is alkalmassá váltunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tradíciók ápolására: több generáció tudását, tapasztalatát átvéve, képességeink szerint gyarapítjuk, a fiatalabb generációk folyamatosan kapcsolódnak be cégünk tevékenységébe.
A Miskolci Egyetem közelségéből adódó előnyöket igyekszünk kihasználni, és lehetőségeink szerint kölcsönössé tenni azt.
A közlekedés fejlődése a Felvidék, a Partium elérhetősége földrajzi értelmű hatótávolságát megnövelte, új, hasznos kapcsolatok alakultak ki.
A változó viszonyokhoz való folyamatos eredményes megfelelés, a munkaellátottság viszonylagos egyenletessége, a több ezer jól megoldott feladat reális jövőképet nyújt számunkra, tevékenységünket a hosszútávú fennmaradás szellemében végezzük: a beruházás, a fejlesztés, a tanulás állandó feladat.
Reméljük, honlapunk hiteles bepillantást nyújt tevékenységünkbe.

Köszönjük megtisztelő figyelmét, jó böngészést kívánunk!

Tisztelettel:
Kerbolt Tamás
ügyvezető